Våra erbjudanden

Fokus för alla våra insatser är att öka lönsamheten. Vi utvecklar verksamheten genom kundspecifika lösningar baserade på verkliga förutsättningar och affärsmiljö.

I våra koncept ingår delar av följande verktyg:

 • Faktabaserade analyser
 • Intervju med medarbetare och nyckelkunder
 • Kvalitetsgranskning verksamhetsfunktioner
 • Upprätta strategi, mål och aktivitetsplan
 • Analys och rekommendationer
 • Stöd och uppföljning av vårt utvecklingsteam

Koncept

Skräddarsydd lönsamhetsutveckling

Utvecklingskoncept erbjuder dig beprövade verktyg och metoder för att skapa och driva en skräddarsydd plan för lönsamhet utifrån företagets specifika affärsmiljö.

Några frågor vi besvarar
 • Hur ni ska växa framöver?
 • Vilka potentialer finns?
 • Hur starkt är erbjudandet?
 • Vilka kunder som ska prioriteras?
 • Hur resurser och organisation optimeras?
 • Förutsättningar i marknaden?
 • Särskiljande förmåga och konkurrenskraft?
 • Hur identifierade hinder ska övervinnas?

Utveckling av affären

Vi ger dig en handlingskraftig och konkret plan på de snabbaste förbättringsområdena för att kunna säkerställa ökad lönsamhet.

Några frågor vi besvarar
 • Hur ser bredden ut i befintligt sortiment?
 • Vad köper kunderna?
 • Vilka insatser krävs för att lyckas?
 • Vilka affärer är vi inte med på?
 • Bearbetas kunder efter potential?
 • Hur optimeras resurserna?
 • Vilka nya kunder behövs?
 • Hur knycka kunder från konkurrenter?

Förbättra kundupplevelsen

Att leverera rätt kundupplevelse är grunden för att kunna skapa konkurrensfördelar och en avgörande faktor för lönsamhet.

Några frågor vi besvarar
 • Hur lojala är kunderna?
 • Vad vill kunderna förbättra ytterligare?
 • Vilka är våra konkurrensfördelar?
 • Hur lever vi upp till våra löften?
 • Antal tappade kunder och återköpsfrekvens?
 • Vad klagar kunderna på?
 • Kvalitet på service och support?
 • Hur hanteras klagomål och reklamationer?
 • Relation mellan pris och kundupplevelse?

Vässa säljförmågan

Affärsmannaskapet i hela företaget har enorm inverkan på lönsamheten. Att ständigt leta efter nya affärer och att vinna dem är avgörande.

Vad vi kan göra
 • Träna och coacha
 • Vässa så att alla blir skickliga affärsmän
 • Roller som berörs är: säljledning, säljare, ordermottagare, tekniker, konsulter samt service/support
 • Interim coach för ytterligare fart
 • Säkerställa en effektiv säljprocess
 • Upprätta viktiga KPI och nyckeltal

Tänk stort på kort sikt!

Innebär att dra fördelar av outnyttjade befintliga möjligheter för att generera lönsamhet. Vi levererar alltid en prioriterad specifikation med handfasta förbättringsområden och förslag på ett enkelt införande. Satsa därefter allt på att motivera och utveckla medarbetarna för ett lyckat genomförande.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss

Vill du ha ytterligare information om vad vi kan göra? Ta gärna kontakt direkt med vår representant för Företagslösningar, Christian Hjelt, som kan svara på dina frågor och diskutera er specifika situation utan kostnad.

+46 708 261 767