Wennergren Center

Sveavägen 166
Box 231 39
104 35 Stockholm

Wennergren Center
Sveavägen 166, 102 31 Stockholm, Sverige

Sveavägen 166
Box 231 39
104 35 Stockholm

Direction

Kontakta oss

Vill du ha ytterligare information om vad vi kan göra? Ta gärna kontakt direkt med vår representant för Företagslösningar, Christian Hjelt, som kan svara på dina frågor och diskutera er specifika situation utan kostnad.

Kontakta oss

Besök oss

Wennergren Center
Sveavägen 166
Box 231 39
104 35 Stockholm

Hur mycket kan ditt företag växa?

Testa ditt företags tillväxtpotential

Här får du indikationer på ert företags nuvarande situation och möjliga insatser för tillväxt. En mer noggrann analys av exempelvis kunder, affärsmiljö, potentialer, organisation och ledning kommer att krävas för att nå ökad tillväxt.