90% av svenska företag vill växa, de flesta åker berg- och dalbana med konjunkturen

Tillväxt är viktigast för att driva lönsamheten

Hur mycket kan ditt företag växa?

Testa ditt företags tillväxtpotential

3

Att göra genombrott möjligt

Framtid genom kraftfullt ledarskap som svar på stora utmaningar

Utvecklingskoncept.se hjälper dig med att skapa och driva en skräddarsydd tillväxtplan utifrån företagets specifika affärsmiljö.

Vi erbjuder dig storbolagens verktyg och metoder som förpackats till en tjänst för mindre och medelstora företag. Vi hjälper dig helt enkelt med att utveckla ditt bolag till nästa nivå!

Alla företag står inför olika utmaningar:

Höja marginalen på de bästa produkterna

Höja priset på de sämsta produkterna

Införa 3 månaders mål

Förbättra villkor och prioritet hos leverantörer

Satsa på befintliga kunder

Skaffa fler kunder!

Varför ska kunder välja dig?

Utveckla en betydelsefull unikitet

Vilka kunder har störst potential?

Sälja hela sortimentet

Ta marknadsandelar från de sämsta konkurrenterna

Skapa nya allianser

Skapa tillväxt på internet

Identifiera nya marknadssegment

Göra en plan för tillväxt

Säkerställa de viktigaste kunderna

Träna alla säljande roller

Vi hjälper er att skapa varaktiga resultat med genomarbetade strategier.
Vi gör det svåra lite enklare och får det att hända.

Så här fungerar det

Skräddarsydd tillväxtplan

Starten är kundbasanalysen som ger ett faktabaserat beslutsunderlag med utgångspunkt från kunderna.
Här identifierar vi utvecklingspotential och tillväxtfaktorer, formulerar mål, prioriterar de aktiviteter som bedöms ha störst betydelse samt preciserar och planerar åtgärder för att lyckas. Resultatet blir en skräddarsydd tillväxtplan som ledningsgruppen arbetar efter och följer upp.

Utsedda seniora ledare från Utvecklingskoncept.se bistår dig på månadsbasis för att säkerställa att utvecklingsmålet nås. Löpande följer vi upp relevanta nyckeltal och att beslutade aktiviteter genomförs.

Tillväxtplanen vässas ytterligare under resan, dels utifrån internt perspektiv från medarbetare, dels med information från viktiga kontaktpersoner hos nyckelkunder.

Vår erfarenhet har lärt oss att det tyvärr inte finna några “quick fix” för att bygga och utveckla bolag, utan det handlar istället om att ha fokus, från beslut till handling och vara uthållig. Programmet pågår under 2,5 år och samarbetet kan sägas upp löpande.

Företagens dilemma

Genom vår mångåriga erfarenhet av har vi kommit i kontakt med många små och medelstora företag. Inte sällan ligger man kvar på ungefär samma marknadsandel, har en omsättning som ökar marginellt mer än prishöjningarna samtidigt som lönsamheten kunde varit bättre.

Kanske finns ingen ambition att växa, kanske ser man inte möjligheterna i den tuffa konkurrens som råder, ja det finns olika orsaker till varför företag inte utvecklas enligt sina ambitioner. Vi tror dock att det finns mycket goda möjligheter att växa och att förbättra lönsamheten!

“Jag blåser bubblor av skiftande kulör.
De flyger så högt men bleknar och dör.”

Grundare av Utvecklingskoncept.se

Välkommen att kontakta oss

Vill du ha ytterligare information om vad vi kan göra? Ta gärna kontakt direkt med vår representant för Företagslösningar, Christian Hjelt, som kan svara på dina frågor och diskutera er specifika situation utan kostnad.

+46 708 261 767