Nyttan är ökad lönsamhet

Alla företag har fokus på lönsamheten idag annars hade man inte funnits kvar på marknaden. Vi vänder oss därför till de företag som vill förbättra sin lönsamhet ytterligare och samtidigt är beredda att satsa ännu mer än idag för att lyckas.

Vilka svårigheter stöter man på i förändringsarbetet?

Enligt en undersökning av KPMG misslyckas åtta av tio förändringsprojekt helt eller delvis.
Anledningarna är vanligtvis:

 • Otillräcklig beskrivning av nuläget
 • Avsaknad av tydlig koppling till strategi och affärsmål.
 • För lite krut läggs på själva genomförandet och för mycket på planering och mål
 • Svårigheter att få utvecklingsarbete att slå rot pga motstånd i organisationen
 • Det tar alldeles för lång tid att se resultat
 • Man ger upp och det rinner helt enkelt ut i sanden
 • Förändringsarbetet leder ibland till ökade sjukskrivningar och bristande arbetsglädje

Vad kan Utvecklingskoncept tillföra?

Med utgångspunkt från kundens specifika förutsättningar bygger vi tillsammans en strategi för ökad lönsamhet.

 • Faktabaserad analys – tydliggör de utmaningar och möjligheter som finns i verksamheten
 • Prioriterade förbättringsområden – val av de förbättringsområden som kan ge störst effekt
 • Skapa en effektiv förändringsprocess – taktik och plan
 • Mobilisering av nyckelpersoner och organisation – att få med framträdande nyckelpersoner som kan bidra till att driva förändringen vidare.
 • Support och genomföranderesurser vid behov

Vad får du ut av ett samarbete?

 1. Tydliga utvecklingsområden för att öka lönsamheten
 2. Nyckeltal och mätområden att styra mot
 3. Handgripliga och genomförbara aktiviteter
 4. Stöd och resurser i genomförandet

Hur går vi tillväga?

Steg 1: Vi börjar med ett möte på plats eller med teams för att berätta mer om konceptet
Steg 2: Därefter följer ett utvecklingsmöte med nyckelpersoner för att fastställa
     a. möjliga utvecklingsområden
     b. nyckelpersoners beredskap till förändring
Steg 3: Presentation av ett utvecklingsförslag
Steg 4: Du fattar beslut: GO/NOGO

Taget ur verkligheten

Vårt företag hade ambitionen att bli mer lönsamma och nya årsmål sattes. Men målen nåddes inte den här gången heller. Vad berodde det på? För högt ställda mål? Hade vi fortsatt att arbeta på samma sätt som tidigare?

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss

Vill du ha ytterligare information om vad vi kan göra? Ta gärna kontakt direkt med vår representant för Företagslösningar, Christian Hjelt, som kan svara på dina frågor och diskutera er specifika situation utan kostnad.

+46 708 261 767