Testa ditt företags tillväxtpotential

Här får du indikationer på ert företags nuvarande situation och möjliga insatser för tillväxt. En mer noggrann analys av exempelvis kunder, affärsmiljö, potentialer, organisation och ledning kommer att krävas för att nå ökad tillväxt.